Thursday, 20 September 2018
Objektif

OBJEKTIF

  • Sebagai program persediaan yang memerlukan kelayakan akademik yang cemerlang serta memenuhi keperluan, kelayakan dan kualiti pelajar di USM.
  • Melahirkan modal insan yang mempunyai daya saing serta aspirasi yang tinggi dalam mengharungi dunia globalisasi tanpa sempadan.
  • Memenuhi keperluan tenaga manusia terlatih di masa hadapan untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing dalam bidang-bidang yang berasaskan Sains, Teknologi dan Kejuruteraan.