Thursday, 20 September 2018
Objektif 5S KMKulim
  • Mewujudkan suasana tempat kerja yang  selesa, kemas dan selamat.

  • Menghasilkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal.

  • Menggalakkan budaya kerja berpasukan dalam suasana yang harmoni.

  • Menjadi pemangkin kepada penambahbaikan produktiviti dan meningkatkan kualiti perkhidmatan.