Thursday, 20 September 2018
Impak 5S Kepada KMKulim

Secara keseluruhannya Amalan 5S memberi kesan yang amat ketara terhadap warga Kolej MARA Kulim.  Di antaranya ialah:

1.Penjimatan masa

2.Perkhidmatan yang lebih cekap

3.Peningkatan kebersihan ruang kerja dan persekitaran kolej

4.Penjimatan kos pengurusan

5.Penjimatan ruang penyimpanan dokumen

6.Penjimatan kos upah

7.Meningkatkan aspek keselamatan

8.Perkhidmatan pentadbiran yang lebih sistematik

9.Meningkatkan tahap keselamatan yang lebih baik

10.Mewujudkan ruang kerja yang selamat dan kondusif