Thursday, 20 September 2018
Penilaian Kualiti Perkhidmatan Kolej

Semua pelajar diwajibkan menjawab penilaian ini.

 

Tujuan instrumen ini adalah untuk mendapatkan pandangan pelajar mengenai kualiti perkhidmatan di Kolej MARA Kulim. Maklum balas pelajar amat diperlukan bagi membantu pihak Kolej khususnya dan MARA amnya mempertingkatkan mutu perkhidmatan sedia ada.

 

Sila klik SINI.

 

Tarikh tutup : 30 April 2018.