Thursday, 20 September 2018
Profil Kolej

VISI

Untuk menjadi sebuah institusi pendidikan yang unggul, inovatif dan bertaraf dunia.

MISI

Memastikan program pengajian yang dilaksanakan dapat melahirkan pelajar yang berkemampuan dan berpotensi tinggi dalam bidang sains, teknologi dan keusahawanan.

 

OBJEKTIF OPERASI

  1. Memastikan 100% pelajar layak memasuki IPT.
  2. Memastikan markah kompetensi guru mencapai sekurang-kurangnya 80%.
  3. Memastikan semua pelajar mencapai 10% markah kokurikulum bagi memenuhi syarat kemasukan ke IPTA.
  4. Melaksanakan sekurang-kurangnya  4 program pembangunan staf setahun.
  5. Memastikan semua staf memperolehi markah Laporan Penilaian Prestasi sekurang-kurangnya 80%.
  6. Memastikan tiada pelajar terlibat dalam kes disiplin kategori A.
  7. Mewujudkan suasana persekitaran yang selamat dan kondusif.
  8. Memastikan tahap kompetensi guru-guru yang mengajar dalam Bahasa Inggeris mencapai sekurang-kurangnya 80%.
  9. Mentadbir urus kolej dengan cekap dan berkesan supaya mendapat 100% dalam pemeriksaan audit.
  10. Memastikan kemudahan dan peralatan diselenggara atau dilupus mengikut jadual.