Saturday, 21 April 2018
Struktur Program MKPM
Monday, 02 January 2017 00:00

PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Mod Pengajian
Mata Pelajaran Kuliah
(jam)
Tutorial
(jam)
Amali
(jam)
Jumlah
(jam)
Kredit
TERAS
Matematik 3 2 - 5 5
Kimia 3 2 2 7 6
Fizik 3 2 2 7 6
Biologi 3 2 2 7 6
Sains Komputer 2 2 2 6 5
WAJIB
Bahasa Inggeris - 3 - 3 3
Pendidikan Islam/Moral - 1 - 1 1
Kemahiran Dinamika - 1 - 1 1
Kokurikulum - - 2 2 1

 

Modul Pengajian
Modul 1 Modul 2 Modul 3
Mata Pelajaran Teras
Matematik Sains
Kimia
Fizik
Biologi
Matematik Sains
Kimia
Fizik
SainsKomputer
Matematik Sains
Kimia
Biologi
Sains Komputer
Modul 1 Modul 2 Modul 3
Mata Pelajaran Wajib
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam/Moral
Kemahiran Dinamika
Kokurikulum
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam/Moral
Kemahiran Dinamika
Kokurikulum
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam/Moral
Kemahiran Dinamika
Kokurikulum