Thursday, 20 September 2018
Program Asasi Sains UMK-MARA

Pengenalan

Program Asasi Sains UMK-MARA merupakan program kerjasama antara UMK & MARA. Sebelum ini ianya dikenali sebagai Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS). Pengambilan pelajar pertama adalah pada Mei 2011. Kaedah pengajaran adalah meliputi pengajaran teori (kuliah) dan amali. Walau bagaimanapun, pendekatan kerja lapangan, lawatan serta pembentangan dalam seminar berasaskan permasalahan juga digunakan. Program ini dikendalikan oleh Kolej MARA Kulim, Kedah.

Matlamat Program

Melahirkan pelajar yang mempunyai latar belakang keusahawanan dan sains yang kukuh dan mencukupi untuk menampung keperluan pelajar berkualiti ke program ijazah pertama dalam bidang sains dan teknologi termasuk program Doktor Perubatan Veterinar dan program sains lain yang telah dirancangkan di Universiti Malaysia Kelantan.
Menyediakan Pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan asas dalam bidang keusahawanan yang disepadukan dengan sains dan teknolgi yang mantap bagi memupuk minat yang mendalam dalam bidang sains dan keusahawan untuk menjayakan hasrat UMK sebagai Universiti Keusahawanan yang unggul dalam dan luar Negara, khususnya dalam keusahawanan berasaskan sains dan teknologi.
Membina dan membentuk modal insan yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, berketerampilan, mempunyai jati diri yang tinggi dan mempunyai nilai keusahawanan untuk menjadi pelapis profesional dan pemimpin masa depan Negara.
Memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang suasana pembelajaran di universiti.

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)

 • UMK adalah institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ke-19 di Malaysia
 • Falsafah kurikulum UMK adalah berteraskan kepada pendidikan keusahawanan dengan slogannya: Entreprenuerial University dan Entrepreneurship is Our Thrust digunakan dengan meluas.
 • Fakulti dan Program Pengajian yang terdapat di UMK:-
  1. Fakulti Perubatan Veterinar
  2. Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli
  3. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan
  4. Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
  5. Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah
  6. Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana (ISME)
Untuk maklumat lanjut sila layari : http://www.umk.edu.my

KOLEJ MARA KULIM (KMKulim)

 • PPKS UMK dikendalikan di Kolej MARA Kulim, Jalan Junjong, Kedah Darul Aman.
 • KMKulim adalah sebuah kolej yang telah beroperasi sejak tahun 1977 (sebagai MRSM Kulim).
 • Seterusnya, ia telah meluaskan bidang kepakaran ke peringkat pengajian tinggi dengan mengendalikan program-program matrikulasi dan kursus persediaan (KP) seperti matrikulasi USM, UKM, UUM, UPM, UMS, KPUTM, KPUniKL dan Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (MKPM).
 • Terkini, KMKulim mengendalikan program MKPM dan PPKS UMK.
Untuk maklumat lanjut sila klik >> sejarah KMKulim