Thursday, 20 September 2018
Profil Kolej

VISI

Untuk menjadi sebuah institusi pendidikan yang unggul, inovatif dan bertaraf dunia.

MISI

Memastikan program pengajian yang dilaksanakan dapat melahirkan pelajar yang berkemampuan dan berpotensi tinggi dalam bidang sains, teknologi dan keusahawanan.

 

OBJEKTIF OPERASI

 1. Memastikan 100% pelajar layak memasuki IPT.
 2. Memastikan markah kompetensi guru mencapai sekurang-kurangnya 80%.
 3. Memastikan semua pelajar mencapai 10% markah kokurikulum bagi memenuhi syarat kemasukan ke IPTA.
 4. Melaksanakan sekurang-kurangnya  4 program pembangunan staf setahun.
 5. Memastikan semua staf memperolehi markah Laporan Penilaian Prestasi sekurang-kurangnya 80%.
 6. Memastikan tiada pelajar terlibat dalam kes disiplin kategori A.
 7. Mewujudkan suasana persekitaran yang selamat dan kondusif.
 8. Memastikan tahap kompetensi guru-guru yang mengajar dalam Bahasa Inggeris mencapai sekurang-kurangnya 80%.
 9. Mentadbir urus kolej dengan cekap dan berkesan supaya mendapat 100% dalam pemeriksaan audit.
 10. Memastikan kemudahan dan peralatan diselenggara atau dilupus mengikut jadual.

 

 
Sejarah KMKulim

SEJARAH KOLEJ MARA KULIM

 

Kolej MARA Kulim mula beroperasi sebagai Maktab Rendah Sains Mara Kulim pada 1 Mac 1977, mengendalikan program Pendidikan Menengah dengan pengambilan seramai 149 orang pelajar tingkatan 1.

 

MRSM Kulim diberi kepercayaan mengendalikan program untuk pelajar pintar cerdas buat kali pertama dalam sistem MRSM. Program ini dikenali sebagai Program Khas Penuntut (PKP) telah berlangsung dari tahun 1988 hingga 1991 dengan pengambilan pelajar Tingkatan 4 sesi pengajian 1988-1989 dan 1990-1991. Ia dipindahkan ke MRSM Taiping selepas program PKP mencapai 100% gred 1 dalam SPM tahun 1989 dan 1991.

 

Kemudian MRSM Kulim dinaiktaraf menjadi sebuah pusat matrikulasi sepenuhnya. Program matrikulasi yang pernah dijalankan:

 

 1. Matrikulasi Universiti Sains Malaysia (1983 - 1999)
 2. Matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia (1985 - 1992)
 3. Matrikulasi Universiti Utara Malaysia (1985 - 1995)
 4. Matrikulasi Universiti Putra Malaysia (1988 - 1999)
 5. Matrikulasi Universiti Malaysia Sabah (1995 - 1999)
 6. Kursus Persediaan Universiti Teknologi Malaysia (1995 - 2004)
 7. Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia [MKPM] (1999 - sekarang)
 8. Kursus Persediaan UniKL [FiST UniKL] (2004 - sekarang)
 9. Program Asasi Sains Universiti Malaysia Kelantan [PPKS UMK] (2011 - sekarang)

 

MRSM Kulim telah ditukar nama kepada Kolej MARA Kulim pada Februari 1994. Kini Kolej MARA Kulim menjalankan Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (MKPM), Kursus Persediaan UniKL (FiST UniKL), Program Asasi Sains Universiti Malaysia Kelantan (PPKS UMK) dan Pra-Universiti Universiti Sains Malaysia (Pra U USM).